top of page

HKGPE 擊薈伍 · 2022

已更新:2023年10月15日各位敲擊朋友!GPE 年度重頭節目——「擊薈」,又嚟喇🤩!過往四年暑假,GPE分別順利舉辦初擊薈至擊薈䦉暑期音樂會,活動反應熱烈🥳👏🏽!喺導師團悉心嘅教導下,同學不但對敲擊樂產生興趣,更加在擊薈舞臺上綻放光芒⭐。


擊薈伍海報已經出咗啦!快啲掃瞄QR code或㩒入以下嘅link報名參加啦!

40 次查看

Comments


「聖約翰救護-健康家庭同樂日2023」

bottom of page